Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HOÀNH PHI

vật trang trí trước bàn thờ dưới dạng những bảng gỗ với các chữ đại tự (chữ Hán) được sơn son thiếp vàng; các bảng trang trí này đặt trong không gian giữa hai cột cái gian chính, và ở tầm cao từ xà hạ tới xà thượng. HP còn được làm bằng tơ lụa thêu nhiều màu sắc.