Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐỒ HOẠ CÔNG NGHIỆP

 bộ môn đồ hoạ ứng dụng hỗ trợ hiệp đồng với nhà tạo dáng (hoạ sĩ hay nhà thiết kế đizai) nhằm đạt tới sự hài hoà, nhất quán về hình thức của sản phẩm công nghiệp. Vai trò của hoạ sĩ ĐHCN thể hiện trước hết trong cách xử lí chữ và số, các kí hiệu thị giác, chỉ thị công năng, mẫu nhãn in rập, đồ thị hướng dẫn hay giải minh trên sản phẩm, vv.; thể hiện trong việc lựa chọn màu sắc, chất liệu trang trí bề mặt sản phẩm. Nhà tạo dáng đizai cần kiêm được cả chức năng ĐHCN