Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LÊGIÊ F.

(Fernand Léger; 1881 - 1955), hoạ sĩ, nhà điêu khắc người Pháp. Năm 1903, học trường nghệ thuật trang trí, sau đó học tiếp ở Viện Mĩ thuật Juyliăng (Académie Julian). Thoạt tiên, vẽ theo xu hướng ấn tượng. Năm 1910, gặp Picaxô P. R. (P. Picasso) và Bracơ G.  (G. Braque), tham gia nhóm Lập thể. Thời kì này, tranh của ông thiên về màu sắc lạnh, hình là những khối trụ, khối nhiều mặt. Về sau, màu hửng sáng. Từ 1912 đến 1914, chịu ảnh hưởng của Xêzan P. (P. Cézanne); năm 1913, dạy ở Acađêmi Vaxiliep (Vasil'ev). Năm 1917, vẽ lối hình học và ghép những khối ống tròn, màu sắc bừng tươi. Từ 1919, ông đưa cấu trúc cơ khí vào tranh, nhân vật giống như người máy, ghép bằng những ống kim loại. Từ 1920, màu sắc phong phú hơn, tương phản mạnh giữa những màu dẹt, nhiều tính chất trang trí "Thành phố" (1920, Bảo tàng Philađenphia). Lêgiê tránh tả nhịp điệu ồn ào, mà đơn giản nhưng trừu tượng: "Bố cục trừu tượng" (1909). Ông lấy đề tài ngay ở những đồ vật rời rạc, khô khan: chìa khoá, compa, dây thừng, kìm... như những hình tượng khổng lồ trong không gian "La Jôcông với chùm chìa khoá" [1930, Bảo tàng Biô (Biot)]. Sau Chiến tranh thế giới I, nghệ thuật của ông thiên về chính trị, giai cấp công nhân và quần chúng rộng rãi, hình vẽ rất thực. Tác phẩm của ông tập trung rất nhiều ở Bảo tàng Quốc gia Nghệ thuật Hiện đại Pháp ở Pari và bảo tàng mang tên ông ở Biô. Từ 1929, ông tiếp tục dạy học ở Acađêmi hiện đại cùng với Ôzăngfăng (A. Ozenfant), ở xưởng Grăngđơ - Sômie và diễn thuyết ở Trường Đại học Xoocbon (Sorbonne) (1934), ở Đại học Hoa Kì (từ 1940). Nghệ thuật cuả Lêgiê độc đáo, tổng hoà giữa xu hướng lập thể và xu hướng tả thực, nhiều chất trang trí, đại chúng, mạnh mẽ, tuy có hơi khô.


Lêgiê F.

"Thợ cơ khí"