Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HẰNG SỐ NGHIỆM SÔI

khi hoà tan một chất không bay hơi vào một chất lỏng, áp suất hơi bão hoàcủa chất lỏng giảm xuống, làm cho nhiệt độ sôicủa dung dịch tăng lên. Trường hợp dung dịch loãng, độ tăngcủa nhiệt độ (ΔTs) tỉ lệ thuận với nồng độ chất tan. Nếu biểu diễn nồng độ chất tan bằng số mol tan trong 100 g dung môi (nồng độ molan m) có thể chứng minh

Trong đó, E được gọi là HSNS; R là hằng số khí; T0 - nhiệt độ sôicủa dung môi nguyên chất; M1 - phân tử khốicủa dung môi;   nhiệt hoá hơi 1 mol dung môi. HSNS (thứ nguyên K/mol)của một số dung môi:

 

Dung môi

E

Dung môi

E

nước

etanol axeton
etylete
 benzen

0,51

1,22

1,71

2,02

2,53

hexan

 

axit axetic

clorofom

cacbon tetraclorua

2,78

 

2,93

3,63

5,3