Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
XÊMIÔNÔP N. N.

(Nikolaj Nikolaevich Semënov; 1896 - 1986), nhà hoá học Nga; một trong những người sáng lập ngành lí hoá. Hai lần Anh hùng Lao động xã hội chủ nghĩa (1966, 1976). Đã đề xướng lí thuyết định lượng tổng quát của phản ứng dây chuyền (1934), lí thuyết nổ của hỗn hợp khí. Hai lần được Giải thưởng Quốc gia (1941, 1949); Giải thưởng Lênin (1976); Giải thưởng Nôben về hoá học (1956), cùng với nhà hoá học Anh Hinselut (C. N. Hinshelwood; dạng phiên âm khác: Hinsenvut).