Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THUYẾT TRƯỜNG TINH THỂ

thuyết coi phức chất như một hệ đa nguyên tử, trong đó ảnh hưởng của phối tử tới ion trung tâm là thuần tuý tĩnh điện. Theo mô hình đó, liên kết trong phức chất được giải thích bằng tương tác tĩnh điện giữa ion trung tâm tích điện dương và các phối tử tích điện âm, hay phân cực được coi là những điện tích điểm hay lưỡng cực điểm. Sự tương tác này dẫn đến sự tách mức năng lượng trong phân tử phức chất. Vd. Sự tương tác giữa các obitan d của ion trung tâm trong trường bát diện tạo bởi các phối tử đã làm thay đổi năng lượng của các điện tử d. Năng lượng của điện tử trong obitan ở gần các phối tử thì tăng lên, còn năng lượng của điện tử trong obitan ở xa phối tử thì giảm xuống. Như vậy, dưới tác dụng của các phối tử xảy ra sự tách mức năng lượng của các obitan d. TTTT đã giải thích được nhiều tính chất quan trọng của phức chất như tính chất từ, tính chất điện cũng như sự xuất hiện các vạch quang phổ đặc trưng và màu sắc của phức chất. Tuy nhiên, TTTT hầu như không xét đến sự xen phủ giữa các obitan của phối tử và ion trung tâm, điều này được bổ sung ở thuyết trường phối tử. TTTT do nhà bác học người Đức Bêthơ (A. Bethe) đề xướng (1929).