Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ƯA NƯỚC

tính chất của những chất có khả năng hút nước hoặc những hạt của hệ phân tán có khả năng hiđrat hoá. Khi nhỏ một giọt nước lên bề mặt chất ƯN (vd. kim loại, thuỷ tinh) giọt nước sẽ loang rộng ra, góc tiếp xúc sẽ rất bé. Ngược lại, trong trường hợp bề mặt kị nước (vd. dầu, mỡ), giọt nước sẽ không loang ra, góc tiếp xúc sẽ lớn. Xt. Thấm ướt.