Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
URANYL

(A. uranyl), ion hoá trị hai UO22+. Các muối U đều có màu vàng do phân tử có chứa ion UO22+. Vd. uranyl axetat, uranyl nitrat.

Ion U là một chất cảm quang. Vd. Khi có một ion U, axit oxalic bị phân huỷ khi được chiếu sáng bởi bước sóng λ = 254 - 435 nm theo sơ đồ:

                                 H2C2O4 + (UO22+) CO +CO2+H2O + (UO22+).

Dựa trên phản ứng này người ta chế tạo bức xạ kế uranyl oxalat cho phép đo cường độ bức xạ khi biết lượng axit oxalic phân huỷ.