Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THẾ ZETA

hiệu điện thế xuất hiện trong phần khuếch tán của lớp điện kép ở ranh giới giữa pha rắn và pha lỏng. Lớp này gồm hai phần: một phần có bề dày cỡ đường kính của một ion, trong đó điện thế giảm đột ngột; phần kia, trong đó điện thế thay đổi từ từ được gọi là phần khuếch tán. TZ là một đặc trưng về điện của các hạt keo tạo sự bền vững của các hệ keo chống lại sự keo tụ. z = 0,03 - 0,06 V (vôn) cho các hạt keo trong nước.