Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TÁC NHÂN OXI HOÁ

các chất có khả năng nhận điện tử gây ra phản ứng oxi hoá. Kali pemanganat (KMnO4), clo (Cl2), oxi (O2), ozon (O3), axit nitric (HNO3) đậm đặc, axit sunfuric (H2SO4) đậm đặc, cường thuỷ... là những TNOH thường dùng.