Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
POLIMETYLMETACRILAT

(A. poly (methyl) methacrylate; cg. polimetacrilat, plexiglat), polime mạch cacbon, có công thức:


Là chất rắn không màu, trong suốt; bền với ánh sáng; có tính bền cơ học và cách điện tốt. Không tan trong nước; độ tan trong các dung môi hữu cơ phụ thuộc vào gốc hữu cơ R. Là thuỷ tinh hữu cơ; dùng làm kính máy bay, kính ô tô, kính quan sát của lò phản ứng, vv.