Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CHẤT TẨY RỬA

(hoá; cg. chất giặt rửa đetecgen), chất được dùng để làm tăng tác dụng tẩy sạch của nước với các chất bẩn có tính dầu (không tan trong nước). Khi hoà tan trong nước, CTR làm giảm mạnh sức căng bề mặt giữa nước và các chất bẩn có tính dầu, nhờ đó làm cho chất bẩn dễ thấm ướt và dễ bị lôi kéo ra khỏi bề mặt dính bẩn, đi vào môi trường nước. Kết quả là bề mặt dính bẩn được tẩy rửa sạch. CTR là những chất hoạt động bề mặt – có thể là vô cơ hoặc hữu cơ. Các CTR thuộc loại vô cơ có thể là các chất có kiềm tính, các muối trung tính và các chất không tan trong nước như cao lanh, bentonit. Các CTR thuộc loại hữu cơ có thể chia ra loại anion, cation, lưỡng tính, có khả năng ion hoá, không có khả năng ion hoá, loại ít bọt, loại nhiều bọt, vv. Xét về phạm vi, khả năng sử dụng, các CTR thuộc loại hữu cơ có nhiều ưu việt hơn loại vô cơ. CTR thông dụng là muối natri của axit béo (xà phòng) hoặc các chất hoạt động bề mặt tổng hợp có hoạt tính ion và phi ion như natri lauryl sunfat, natri đođexyl benzensunfonat, ankylamit, vv. Để tăng hiệu quả tẩy rửa của các chất hoạt động bề mặt, trong các CTR thương phẩm (kem giặt, bột giặt) người ta còn đưa thêm vào các chất phụ gia vô cơ như natri tripoliphotphat, natri sunfat, natri cacbonat. Xu thế hiện nay là, để bảo vệ môi sinh, người ta thiên về sản xuất và sử dụng các CTR với các phụ gia dễ bị phân huỷ sinh học, ít độc.