Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐẠI LƯỢNG MOL RIÊNG PHẦN của cấu tử i

(kí hiệu ), là đạo hàm của X (một đại lượng quảng tính của hệ gồm nhiều cấu tử, vd. năng lượng tự do G) lấy theo số mol ni của cấu tử i, khi nhiệt độ T, áp suất p và số mol nj của các cấu tử khác (j ≠ i) không đổi. Chẳng hạn, ĐLMRP của G là hoá thế μi của cấu tử i: