Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐƯỜNG ĐẲNG ÁP

 trong nhiệt động học, đường biểu diễn sự phụ thuộc giữa hai đại lượng khảo sát ở điều kiện áp suất không đổi.