Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐỤC KẾ

dụng cụ dùng để xác định độ đục tỉ lệ với hàm lượng các chất trong các dung dịch huyền phù, cụ thể là so sánh cường độ ánh sáng tán xạ bằng dung dịch nghiên cứu với ánh sáng tán xạ bởi một dung dịch chuẩn.