Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
DẪN ION

hiện tượng dẫn điện bằng ion. Trong dung dịch điện phân có các ion dương và âm, chúng trở thành các phần tử tải điện khi có tác dụng điện trường ngoài hoặc hiệu điện thế giữa các điện cực (anôt và catôt). Trong chất rắn là điện môi, dưới tác dụng của hiệu điện thế giữa hai cực tiếp điện, các ion cũng có thể dịch chuyển để trở thành phần tử tải điện. Độ dẫn điện bằng ion của điện môi thường rất thấp so với trong dung dịch điện phân và phụ thuộc vào trạng thái vật lí của điện môi (cấu trúc, nhiệt độ...). Trong chất khí, khi có quá trình ion hoá do bức xạ, phóng điện... thì các ion trở thành phần tử tải điện. Xt. Ion; Điện phân; Dòng điện ion.