Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐỊNH LUẬT ĐUYLÔNG - PƠTI

nhiệt dung (mol) của các chất rắn, khi thể tích không đổi, không phụ thuộc vào nhiệt độ và bằng 25 J/mol.K. Định luật này áp dụng đối với đa số nguyên tố hoá học và các hợp chất đơn giản ở khoảng nhiệt độ phòng; đối với những nguyên tố có nguyên tử khối thấp và nhiệt độ nóng chảy cao (vd. berili, bo, cacbon, silic...) thì định luật này chỉ đúng ở nhiệt độ cao. Do nhà vật lí và hoá học Pháp Đuylông (P. L. Dulon) và nhà vật lí Pháp Pơti (A. T. Petit) xác lập bằng thực nghiệm (1819).