Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CAO SU

(hoá, hoá công nghiệp; Ph. caoutchouc), có hai loại: 1) Sản phẩm thiên nhiên – chế từ mủ cây CS, trồng ở vùng nhiệt đới. CS thiên nhiên là poliisopren (C5H8)n, chế từ mủ cây CS (Hevea brasiliensis) bằng cách kết tuả và sấy khô. Chất rắn, màu vàng nhạt cho đến nâu, vô định hình, đàn hồi. Chứa khoảng 95% polime isopren (poliisopren), phần còn lại là nhựa và protein; khối lượng riêng 0,9 g/cm3. Tan trong cacbon đisunfua, hiđrocacbon thơm, dung môi naphta, hiđrocacbon clo hoá. 2) Sản phẩm tổng hợp polibutađien (C4H6)n (xt. Cao su tổng hợp).

CS thiên nhiên và CS tổng hợp đều có thể lưu hoá để tăng tính đàn hồi, độ bền, tính chịu nhiệt, chịu lạnh... dùng trong nhiều ngành công nghiệp và nhất là trong giao thông (làm săm, lốp ô tô, máy bay, băng tải, ống, vv.).