Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CACBON BẤT ĐỐI XỨNG

nguyên tử cacbon liên kết với bốn nhóm thế khác nhau. Vd. nguyên tử cacbon có dấu sao (*) trong hợp chất  Nguyên tử CBĐX là nguyên nhân của hiện tượng đồng phân quang học.