Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CALIFONI

(L. Californium), Cf. Nguyên tố hoá học nhân tạo thuộc nhóm IIIB, chu kì 7 bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học; số thứ tự 98; nguyên tử khối 251,08; thuộc họ actinoit. Kim loại phóng xạ. Có nhiều đồng vị, bền nhất là 251Cf (có chu kì bán rã 900 năm). Lần đầu tiên được Xibooc (G. T. Seaborg) và một số cộng sự phòng thí nghiệm phóng xạ ở Trường Tổng hợp Califonia (Hoa Kì) phát hiện vào tháng 2.1950 bằng cách bắn phá curi bằng các ion heli. Dùng làm nguồn nơtron trong nghiên cứu y học, trong phân tích kích hoạt.