Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ANÔT

(A. anode), 1. Cực của thiết bị điện (vd. bình điện phân) nối với đầu dương của một nguồn điện một chiều.

2. Cực dương của một pin hay ắc quy.