Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ARÊNIUT X.

(Svante Arrhenius; 1859 - 1927), nhà hoá lí Thuỵ Điển, viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Thuỵ Điển, tác giả của thuyết điện li (1887), thuyết về đuôi sao chổi (1900). Nghiên cứu trong lĩnh vực động hoá học (phương trình Arêniut). Theo Arêniut, nguồn gốc chính của năng lượng Mặt Trời là năng lượng thoát ra của phản ứng nhiệt hạch tạo heli từ hiđro. Giải thưởng Nôben về hoá học (1903).