Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
APOMOPHIN

(A. apomophine), C17H17NO2. Một loại ancaloit. Là tinh thể trắng. Dễ bị oxi hoá trong không khí (chuyển sang màu xanh). Phân huỷ ở 193 oC. Tan trong etanol, axeton, clorofom; ít tan trong nước, benzen, ete. A rất độc. Điều chế bằng cách tách (loại) một phân tử nước ra khỏi mophin bằng axit clohiđric đặc hoặc kẽm clorua (ZnCl2). Dùng trong y học.