Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BATƠN Đ. H. R.

(Derek Harold Richard Barton; 1918 - 98), nhà hoá học Anh. Nghiên cứu trong lĩnh vực cấu dạng và phân tích cấu dạng các hợp chất vòng no, các quá trình quang hoá và tổng hợp các chất có hoạt tính sinh học. Giải thưởng Nôben về hoá học (1969) cùng với nhà hoá học Na Uy Haxen (O. Hassel; 1897 - 1981).