Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
AMONI PESUNFAT

(A. ammonium persulfate), (NH4)2S2O8. Tinh thể không màu. Ở 20 oC, 100 g nước hoà tan được 65 g AP. Là chất oxi hoá mạnh. Trong không khí ẩm, AP biến thành sunfat, giải phóng oxi và ozon. Dùng làm chất oxi hoá trong hoá học phân tích; làm tác nhân oxi hoá phối hợp với tác nhân khử để tạo gốc tự do gây phản ứng trùng hợp ở trạng thái nhũ tương; làm chất tẩy trắng và sát trùng.