Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PRÊLÔC V.

(Vladimir Prelog; sinh 1906), nhà hoá học người Thuỵ Sĩ, gốc Nam Tư. Nghiên cứu trong lĩnh vực hoá học lập thể; tìm ra phương pháp xác định cấu hình tuyệt đối của các ancol. Một trong những tác giả của danh pháp hoá học lập thể. Giải thưởng Nôben (1975).