Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NGUYỄN PHÚC BỬU HỘI

(1915 - 72), giáo sư hoá học hữu cơ. Việt kiều ở Pháp. Quê ở Huế. Lĩnh vực nghiên cứu của ông là tổng hợp hữu cơ, đặc biệt là tổng hợp dược phẩm. Đã đăng hàng trăm công trình khoa học ở các tạp chí hoá học danh tiếng của thế giới. Có nhiều công lao trong nghiên cứu tổng hợp thuốc chữa bệnh.