Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
RIBOFLAVIN

(A. riboflavin; tk. lactoflavin, vitamin B2)  x. Lactoflavin.