Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHÁT QUANG HOÁ HỌC

sự phát quang do phản ứng hoá học gây nên.