Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NGUYÊN TỬ SỐ

(tk. số hiệu nguyên tử, số thứ tự nguyên tử trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học; thường kí hiệu: Z), số phân biệt mỗi loại nguyên tử, nguyên tố hoá học. Là số proton trong hạt nhân nguyên tử, do đó Z bằng số electron trong nguyên tử trung hoà. Vd. NTS của hiđro là 1; của oxi là 8; vv. NTS liên quan đến nhiều tính chất vật lí và hoá học của nguyên tử (xt. Nguyên tử).