Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PECLORUA

(A. perchloride), clorua mà phân tử có số nguyên tử clo nhiều hơn so với các muối clorua bình thường tương ứng. Vd. pecloetan C2Cl6.