Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
QUÁ TRÌNH BẤT THUẬN NGHỊCH

(cg. quá trình không thuận nghịch) x. Quá trình nhiệt động.