Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MATTIT

(A. mastic), hỗn hợp gồm khoảng 10 phần bột đá, 3 phần dầu lanh khô, đôi khi thêm 5 phần chì cacbonat bazơ [2PbCO3.Pb(OH)2]. Được dùng để gắn kính vào khung cửa, trát các vết nứt hoặc lỗ thủng của một vật nào đó, vv.