Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
GỐC HỮU CƠ

nhóm nguyên tử không biến đổi khi chuyển từ phân tử hợp chất hữu cơ này sang phân tử hợp chất hữu cơ khác. Vd. axetamiđo CH3CONH-, axetonyl CH3COCH2, axetat CH3COO-, axetyl CH3CO-, alyl CH2 = CH - CH2-, vv.