Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
GỐC ARYL

(A. aryl radical), gốc hiđrocacbon thơm, thường được kí hiệu là Ar, vd. phenyl C6H5 - .