Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TRẮNG TITAN

(cg. màu trắng titan), sắc tố trắng titan oxit (x. Titan oxit).