Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MICRÔBURET
buret nhỏ có độ chính xác 0,01 ml. Thường có ba loại M với dung tích 1 ml; 2 ml; 5 ml. Được dùng trong phân tích vi lượng.