Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TRÁNG MEN

phủ một lớp men sứ lên bề mặt các dụng cụ kim loại như bát, đĩa, xoong, chảo, thùng đựng nước, dụng cụ y tế, vv.