Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LIÊN KẾT CỘNG HOÁ TRỊ

(cg. liên kết đồng cực), liên kết hoá học trong đó hai nguyên tử góp chung một điện tử trong cặp điện tử liên kết. Trong thực tế, phần lớn các liên kết được gọi là cộng hoá trị là những trường hợp trung gian giữa liên kết cộng hoá trị và liên kết điện hoá trị (x. Liên kết điện hoá trị). LKCHT thuần tuý chỉ được tạo nên khi hai nguyên tử có độ âm điện bằng nhau (H2, Cl2 ...). Nếu độ âm điện khác nhau thì cặp điện tử lệch về phía nguyên tố có độ âm điện lớn hơn, lúc đó người ta gọi là liên kết cộng hoá trị phân cực (HF, BF3...).