Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ION LƯỠNG CỰC

một chất mà trong đó tồn tại đồng thời cả nhóm mang điện tích dương và nhóm mang điện tích âm, vd. aminoaxit RCH (N+H3)COO-.