Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HỢP CHẤT DỊ ĐA

phức chất mà anion gồm nhiều loại oxit axit, trong đó chỉ một loại có một phân tử, còn các loại khác thì có nhiều; trong mỗi phức chất, nguyên tử trung tâm là nguyên tử hoá hợp với oxi trong oxit chỉ có một phân tử. Vd. phức 4K2O. SiO2. 12 WO3. 14H2O (kali đođecavonframosilicat) là HCDĐ, trong đó silic (Si) là nguyên tử trung tâm; axit hexavonframatosi lisic viết ở dạng phức chất H8[Si (W2O7)6] cũng là HCDĐ mà nguyên tử trung tâm là Si. Nguyên tử trung tâm thường có số oxi hoá dương lớn nhất, vd. P+5, As+5, V+5, Si+4, Ge+4, vv. HCDĐ được dùng để tinh chế dầu mỏ, tách kháng sinh; dùng làm chất xúc tác, làm thuốc thử trong hoá phân tích để xác định photpho, asen, thiếc, antimon, vv.