Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HỢP CHẤT CỘNG HOÁ TRỊ

    hợp chất mà liên kết giữa các nguyên tử là liên kết cộng hoá trị do mỗi nguyên tử góp chung một điện tử với nguyên tử khác tạo thành. Vd. hiđro (H2), metan (CH4).