Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HÔPMAN R.

(Roald Hoffmann; sinh 1937), nhà hoá học Hoa Kì gốc Ba Lan. Đề ra quy tắc bảo toàn tính đối xứng của các obitan, cho phép tìm hiểu sâu sắc cơ chế của một loạt các phản ứng hoá học. Giải thưởng Nôben hoá học (1981) cùng với nhà hoá học Nhật Bản Fukui (K. Fukui).