Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HIĐRO HOÁ

sự cộng hợp hiđro vào hợp chất hoá học, thường phải dùng chất xúc tác kim loại hoặc oxit kim loại. Trong công nghiệp, sự HH nitơ sinh ra amoniac; HH cacbon monoxit sinh ra metanol, HH mỡ sinh ra magarin. HH được dùng để điều chế nhiên liệu động cơ chất lượng cao; tổng hợp parafin rắn và nhiều hợp chất hữu cơ khác.