Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HIĐRAT

(A. hydrate), hợp chất hoá học được tạo nên bởi sự kết hợp nước với các hạt chất (ion, nguyên tử, phân tử), vd. CuSO4. 5H2O, H3O+, Na2CO3. 10H2O, vv. Hiđrat tồn tại ở trong nước và có thể kết tinh thành tinh thể (gọi là hiđrat tinh thể).