Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
KENĐRIU J. C.

(John Cowdery Kendrew; sinh 1917), nhà hoá học Anh. Đã dùng nhiễu xạ tia X, thiết lập cấu trúc ba chiều của hai protein huyết cầu: hemoglobin và mioglobin. Giải thưởng Nôben về hoá học (1962) cùng với Pêrutzơ (M. F. Perutz).