Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
KALI SẮT SUNFAT

(A. ferrous potassium sulfate) x. Phèn sắt.