Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
GHEXƠ G. I.
   (German Ivanovich Gess) x. Hexơ G. H.