Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
GEN

(A. gel), hệ phân tán hay dung dịch chất cao phân tử, trong đó các hạt phân tán hay phân tử chất cao phân tử liên kết với nhau tạo thành mạng lưới không gian lấp đầy môi trường lỏng. Vd. silicagen do hệ phân tán H2SiO3 tạo thành; thạch do dung dịch aga tạo thành.