Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HOÁ HỌC CHẤT KEO

(cg. hoá keo), môn học nghiên cứu các hệ phân tán (hệ keo). Môn học này còn được mở rộng cho các hệ phân tán thô và các hệ cấu thể, do các cấu tử trong hệ tạo thành. Tên "hoá học chất keo" là không thích hợp và chỉ mang tính lịch sử vì đối tượng nghiên cứu của nó không hề có tính "dính", tên gọi đúng là hoá lí học các hệ phân tán.